Kỳ án hai thi thể trong bê tông tại Bình Dương, sự thật vụ giết người bê tông tại bình dương – những điều bất thường chưa sáng tỏ!