Authoruser01

Gửi những người lầm lỡ tham gia vụ án bê tông Bình Dương

Gửi những người đã lỡ nhúng chàm với ĐCSTQ mà tham gia sắp đặt vụ việc bê tông Bình Dương . Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp đang truyền để cứu độ thế nhân thời Mạt Pháp. Dẫu các anh không tin vào điều đó thì các anh cũng có thể thấy thông qua biểu hiện trên thực tế rằng, Pháp Luân Đại Pháp truyền ra dạy con người nâng cao đạo đức sức khỏe nhưng không thu của ai một đồng nào, Pháp Luân Công cũng không hề tham gia chính trị như cách mà ĐCSTQ tuyên truyền. Con người ngày nay dưới sự giáo dục của vô thần luận và tư duy lợi ích thường bỏ mặc làm ngơ trước những chuyện không phải của mình, nhưng học viên Pháp Luân Công không như vậy.

ĐCSTQ tuyên truyền tà ác lừa đảo con người, khiến con người thù hận Pháp Luân Đại Pháp rồi tương lai bị lôi vào địa ngục, thì học viên Pháp Luân Công không thể thấy chết không cứu nên hơn 21 năm qua vẫn kiên trì nói rõ sự thật cho thế nhân để thế nhân minh rõ chính tà. Tương tự như vậy với vụ án này, học viên Pháp Luân Công chân chính vẫn kiên trì mang sự thật ra ánh sáng, trợ giúp người hoạn nạn trong khả năng của mình dù chúng tôi cũng không thân thích gì với nhóm phụ nữ. Điều đó cũng đã cho các anh thấy sự khác biệt rõ ràng của người tu luyện với người bình thường.

Làm rõ sự thật vụ việc này sẽ giúp người Việt Nam không phải trở thành con dê thế tội của các tội ác mà ĐCSTQ đã tạo, điều đó chính là phúc báo của người dân Việt Nam, bao gồm cả các anh. Chuyện vụ án dàn dựng này đã không thể che dấu thêm được nữa, dẫu những người dàn dựng có cho rằng họ dàn dựng công phu thế nào, ông trời không dung kẻ gian. Những đồng tiền dơ bẩn của ĐCSTQ có trong đó là tiền lấy từ việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, dẫu các anh có nhận từ họ 50, 100 triệu những đồng tiền dơ bẩn đó để dàn dựng vụ án oan tày trời này, thì nghiệp báo rất nhanh sẽ quay lại ứng vào các anh và gia đình. Người tu luyện thấy người khác bị báo ứng họ không hề vui mừng, mà họ thành tâm xót xa cho những người trót bị ĐCSTQ đe dọa, dụ dỗ mà nhúng chàm.

Thành tâm mong các anh nhận ra sai lầm, vãn hồi tổn thất trong khả năng của mình. Vì dàn dựng một vụ việc để lừa dối chính phủ Việt Nam nhằm ” khuyến khích ” họ đàn áp Pháp Luân Công, thì các anh đã mắc tội với quốc gia dân tộc, đồng lõa với Trung Cộng bức hại Phật Pháp thì các anh sẽ rơi xuống địa ngục cùng Trung Cộng. Thành tâm chúc cho các anh nhận ra lỗi lầm , vãn hồi tổn thất và mong rằng gia đình các anh luôn thiện lương, may mắn và bình an. Còn nếu các anh vẫn chọn theo kẻ ác thì đó cũng là tương lai rất đáng buồn cho các anh rồi, và cũng buồn cho người tu luyện Đại Pháp như chúng tôi, vì đã không giúp được các thoát khỏi ác báo nơi địa ngục. Đó là chuyện buồn cho tất cả chúng ta.

Ca Khúc Mau Tỉnh Lại Gởi Cho Các Bạn Đang Ủng Hộ Theo Trung Cộng